Vastuullisuus merkitsee Kiantamalla kokonaisvaltaista toimintatapaa, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kestävä kehitys. Kiantama Oy ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Toimintaa ohjaavat myös omat vastuullisuustavoitteet ja asiakasvaatimukset. Rinki-todistus

Toimintatapamme ja jalostusprosessimme ovat luontoa arvostavia ja suurin osa yrityksen käyttämistä raaka-aineista on pohjoisen puhtaasta luonnosta käsin poimittuja kotimaisia metsämarjoja. Vastuullisuuteen kuuluvia kokonaisuuksia ovat ensisijaisesti henkilöstön työhyvinvointi, yrityksen taloudellisen jatkuvuuden varmistaminen, tuoteturvallisuus, ihmisoikeudet, ympäristöasioiden huomioiminen sekä marjanhankintaketjun toiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys. Kiantaman vastuullisuusperiaatteet on julkaistu vastuullisten toimintatapojen ohjeessa (Code of Conduct).

Kiantaman vastuullisuuspäämäärä on olla luotettava ja rehellinen yhteistyökumppani marjanpoimijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä täyttää asiakkaiden vastuullisuusarviointien kriteerit. Vastuullisen liiketoiminnan keskeinen tavoite on kestävän kehityksen turvaaminen, ja käytännössä vastuullisuustyö on sidosryhmien tarpeiden ja ympäristön huomioimista laajemmin kuin laki edellyttää. Kiantama haluaa edistää vastuullisuusasioita marja-alalla olemalla aktiivinen yhteistyökumppani ja edelläkävijä.

Kiantama toimii myös paikallisesti Suomussalmella ja Kainuussa aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Esimerkiksi nuorisourheilua tuetaan säännöllisesti.

Kiantama on jäsenenä FiBS ry:ssä (Finnish Business & Society), joka on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Jäsenyyden tavoitteena on verkostoitua sekä kehittää jatkuvasti omaa vastuullisuustoimintaa ja saada yhdistykseltä käytännön työkaluja vastuullisuustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kiantama sai vuonna 2015 Ecocertin suorittamassa riippumattomassa ulkopuolisessa auditoinnissa parhaan arvosanan (Gold level) ”NutriCert wildcrafting operations” mustikan hankintaketjun arvioinnissa. Painopisteenä tarkastettiin ulkomaalaisten poimijoiden kohteluun ja olosuhteisiin liittyviä asioita.

Kiantama on auditoitu Sedexin vastuullisuusstandardin SMETA 4 pillars mukaisesti.