Biokia-tuotteiden pakkausmerkinnät uudistuvat

TIEDOTE
biokia_logo_2014

Biokia-tuotteiden pakkausmerkinnät uudistuvat 

 

Biokia-tuotteiden pakkausmerkintöjä on uudistettu kuluneen vuoden aikana. Uusiin merkintöihin on siirrytty EU:n uuden elintarviketietoasetuksen vuoksi. Kuluttajille on nyt tarjolla entistä selkeämpää tietoa siitä, mitä ravintoaineita elintarvikkeet sisältävät ja mistä ne on valmistettu.

Ravintosisältöluettelo on nyt kaikissa tuotteissa saman muotoinen; eri ravintoaineet ovat samassa järjestyksessä ja tuotteista ilmoitetaan aina energiasisältö, rasva, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, sokerit, proteiini ja suola. Lisäksi joissakin tuotteissa ilmoitetaan kuidun ja joidenkin vitamiinien määriä. Joitakin voi ihmetyttää marjatuotteissa oleva pieni suolan määrä. Suolapitoisuus on ilmoitettava niistäkin tuotteista, joihin ei ole lisätty natriumia. Siten marjoissa tai maidossa (maitosuklaatuotteet) oleva luontainen pieni natriumpitoisuus muutetaan laskennallisesti ruokasuolaksi.

Allergisoivat ainesosat kuten gluteenipitoiset viljat, pähkinät ja maito korostetaan ainesosaluettelossa lihavoimalla. Myös pakkauksissa olevan teksti on korkeudeltaan vähintään 1,2 millimetriä. Biokia-tuotteiden pakkauksissa on pyritty selkeyteen ja tiedon helppoon saatavuuteen.

Ensimmäiset uusin merkinnöin varustetut Biokia pakkaukset ilmestyivät kauppoihin jo vuoden 2013 aikana. Määrä on kasvanut vähitellen. Kaikissa pakkauksissa uudet merkinnät on oltava 14.12.2014 alkaen. Sitä aiemmin varastossa olleet vanhoilla merkinnöillä varustetut tuotteet voi myydä loppuun, joten kaikkien tuotteiden osalta uudet merkinnät tulevat kuluttajille asti kevään 2015 aikana.

Lisätiedot:

Teija Ruokamo

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

teija.ruokamo@kiantama.fi

p. 050 5319191

Lahjoitus Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsiperheille

joulukuvanettiin

Kiantama Oy sitoutuu marja-alan itsesääntelymekanismiin

Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen metsämarjanpoimintaa organisoivat yritykset ovat kehittäneet alalle itsesääntelymekanismin, jonka voi ottaa käyttöön mikä tahansa metsämarjojen poimintaa organisoiva yritys. Tavoitteena on turvata marjojen saatavuus jalostukseen ja huolehtia poimijoista vastuullisesti. Kiantama Oy sitoutuu periaatteisiin (liite), ja haluaa olla mukana kehittämässä marja-alan toimintatapoja. Kiantama Oy on noudattanut näitä periaatteita vapaaehtoisesti jo vuosia.

Itsesääntelymekanismin periaatteet

Itsesääntelymekanismi koostuu periaatteista, joita metsämarjanpoimijoita kutsuvat yritykset sitoutuvat noudattamaan. Yritys esimerkiksi neuvoo poimijoita yleisistä säännöistä ja kertoo marjasatoennusteista, poiminta-alueista ja majoitusvaihtoehdoista. Yritys nimeää poimijoille tukihenkilön ja huolehtii, että poimijoilla on jo Suomeen tullessaan realistinen käsitys poiminnasta. Periaatteissa ohjeistetaan myös poimijakohtaiseen nettotulojen seurantaan. Näin havaitaan nopeasti mahdollisesti vaikeuksissa olevat poimijat ja heille voidaan antaa lisäneuvoja.

Itsesääntelymekanismi soveltuu kaiken kokoisiin yrityksiin, ja se voidaan sisällyttää osaksi yrityksen vastuullisuusjärjestelmää. Riippumattoman kolmas osapuoli valvoo mekanismin toteutumista.

Marja-ala haluaa säilyttää itsesääntelymekanismin avulla Suomen nykykäytännön marjanhankinnassa. Ruotsissa käytössä oleva takuupalkkajärjestelmä ei turvaa poimijoiden toimeentuloa kuten Suomen nykymalli. Ruotsissa kehnosti pärjäävän poimijan työsuhde voidaan keskeyttää ja poimija voidaan lähettää matkakuluvelkoineen kotimaahan kesken satokauden. Ruotsin malli heikentäisi kilpailukykyä ja nostaisi marjan hankintahinnan kohtuuttomaksi. Samalla ulkomailta Suomeen lisäansiotarkoituksessa saapuneen henkilön todelliset mahdollisuudet päästä hyville ansoille heikkenisivät.

Itsesääntelymekanismin avulla halutaan myös turvata kotimaisen metsämarjan talteenoton edellytykset, jotta kuluttajat saavat jatkossakin kotimaisista marjoista valmistettuja ruokia ja juomia. Jos kotimaisen marjan saatavuus heikkenee merkittävästi, joutuvat marjoja käyttävät elintarvikevalmistajat turvautumaan ulkomaalaisiin tuontimarjoihin.

Metsissä riittää marjoja reilusti nykyistä talteenottoa enemmän sekä kotitalouksien tarpeisiin että yritysten raaka-aineeksi. Suomen metsämarjoista hyödynnetään tällä hetkellä vain noin 10 prosenttia.

Lisätietoja aiheesta:

Vernu Vasunta

Toimitusjohtaja
Kiantama Oy vernu.vasunta@kiantama.fi
tel. 0201 442253 / 0400 681997 www.kiantama.fi www.biokia.fi 

Haemme Biokia-marjatuotteille ITSENÄISTÄ MYYNTIEDUSTAJAA

Alueena Oulu, Kainuu ja Pohjois-Suomi

Etsimme myyntiedustajaa, jolle Biokia- edustus sopii lisätuotteeksi myyntisalkkuun jo olemassa olevien tuotteiden lisäksi.

Vastaat alueellasi itsenäisesti asiakassuhteista ja myynnin kehityksestä oman yrityksen tai toiminimen kautta. Olet luonteeltasi positiivinen, omaat hyvät sosiaaliset vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Olet määrätietoinen,mutta osaat huomioida asiakkaan tarpeet tarjoamalla heille oikeanlaiset ratkaisut. Kiinnostuksesi terveellisiin elämäntapoihin tai elintarviketrendeihin on eduksi.

Hakemukset: 15.8 mennessä osoitteeseen panu.rautiainen@kiantama.fi Lisätietoja: Panu Rautiainen, myyntipäällikkö, p.040 680 2834

Kiantama Oy on Suomussalmella toimiva luonnonmarjoihin erikoistunut yritys. Kauppojen hyllyissä meidät tunnetaan Biokia-tuoteperheestä, joka käsittää kuivatut ja suklaamarjat, marjajauheet, mehut sekä pakasteet. Olennainen osa toimintaamme ovat teollisuustuotteet, joita jalostamme ja valmistamme elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudelle sekä HoReCa -toimialoille. Liikevaihdostamme puolet muodostuu viennistä. Kiantama on Suomen ensimmäinen marjatalo, jolle on myönnetty elintarviketurvallisuuden ISO 22000 -laatusertifikaatti. Kiantama ottaa kaikessa toiminassaan huomioon standardin ISO 26000 ohjeet yhteiskuntavastuusta.

Kiantaman vastuullisuus poiminnasta alkaa jo Thaimaassa

THAIMAA , Chaiyaphum

Prosessikuvaus marjanpoimijoiden koulutuksesta

Kiantama Oy:n Suomeen kutsumat marjanpoimijat ovat pääasiallisesti thaimaalaisia maanviljelijöitä maaseudulta. Kun Suomessa on marjojen poiminta-aika, on Thaimaassa sadekausi. Riisi on jo kylvetty ja se saa kasvaa sateiden aikana. Tällöin maanviljelijöillä on mahdollisuus tehdä muita töitä. Marjanpoiminta ajoittuu sopivaan aikaan riisinviljelijöille. Thaimaalaiset maanviljelijät ovat vähätuloisia. He tekevät viljelemisen lisäksi myös muita töitä. He asuvat vaatimattomasti pienissä kylissä ilman mukavuuksia perheen ja sukunsa kanssa.

Thaimaalaisessa kulttuurissa miehillä on voimakas velvollisuudentunne huolehtia suvusta taloudellisesti. He kokevat, että Suomeen marjanpoimintaan pääseminen on erittäin odotettu ja tärkeä asia. He ovat voineet hakea vuosikausia poimijaksi, mutta koska poimijoita otetaan rajallinen määrä, kaikkia halukkaita ei voida ottaa marjanpoimijoiksi. Poimijoissa on myös naisia, mutta pääosa poimijoista on miehiä.

Kiantama Oy käyttää marjanpoimijoiden valintaan paikallista henkilöä. Koordinaattori Kalyakorn Phongphit on itse pienestä kylästä kotoisin ja suurin osa poimijoista on samoilta seuduilta. Hän työskentelee eettisesti ja kokee vastuuta poimijoiden perheistä.  Usein poimijat tulevat Suomeen suvuittain. Kiantama Oy:n poimijoista suurin osa on jo aikaisemmin Kiantamalla poimijoina olleita henkilöitä. He tulevat joka vuosi uudestaan. He suosittelevat työtä myös läheisilleen, joten ryhmässä saattaa olla eno, setä, veljenpoika jne.

Normaalisti thaimaalaisilla maaseudun perheillä ei ole vakuutuksia, mutta poimijat ovat vakuutettuja koko vuoden ajan. Heistä halutaan huolehtia, koska jos poimija sairastuu ennen Suomeen lähtöä, matka estyy ja hoito on kallista. Perheillä ei olisi varaa maksaa hoitoja. Poimijat saavat myös rokotukset, joita he eivät saa muutoin. 

Poimijat osallistuvat kotimaassaan kaksipäiväiseen koulutukseen, joka on hyvin perusteellinen. Heille opetetaan asioita suomalaisesta kulttuurista, liikenteestä, eläimistöstä, poiminnasta, hygieniasta, turvallisuusasioista, tulen käsittelystä (käytännössä rajoituksista), majoituksesta, lennoista ja lentokentällä toimimisesta. Heille käydään useaan otteeseen läpi lait ja rajoitukset; ohjeet koskien sitä kuinka läheltä taloja saa marjoja poimia, yleisestä siisteydestä sekä yleisimmät ongelmatilanteet. Heidät tutustutetaan ISO 26 000 –standardiin (Yhteiskuntavastuu), johon Kiantama Oy on sitoutunut. Näin myös poimijat voivat myös itse valvoa, että ISO 26 000 sovelletaan kaikin osin.

Poimijoille jaetaan perusteelliset kuvitetut oppaat, jotta kahtena päivänä opittua tietoa voidaan vielä myöhemmin kerrata. Poimijoille järjestetään kumpanakin päivänä kokeet, jotka pitää läpäistä. Kokeet ovat hyvin vaativat ja opittu tieto pitää olla omaksuttuna, ennen kuin pääsee Suomeen. Jos poimija ei läpäise kokeita, häntä opetetaan lisää ja kokeet uusitaan. Poimijat täyttivät myös palautelomakkeet, jotta Kiantama Oy saa palautetta koulutuksesta sekä toimintamalleista. Poimijat saavat ehdottaa myös parannuksia ja kehitysehdotuksia.

Poimijat sitoutuvat myös vuosittain vaihtuviin tavoitteisiin. Tänä vuonna korostettiin mm. suomalaisiin tutustumista sekä täydellistä roskattomuutta. Poimijat eivät osaa englantia, mutta kaikilla poimijoilla on ryhmänjohtajat, jotka osaavat englantia tai jopa muutaman sanan Suomea.

Lisätietoja aiheesta:

Teija Ruokamo

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Kiantama Oy

teija.ruokamo@kiantama.fi

p. 050 5319191

www.kiantama.fi  www.biokia.fi   

Biokia® mustikkamehutiiviste tähtituotekilpailun 2014 voittoon

Biokia® mustikkamehutiiviste on valittu Elintarviketeollisuusliiton järjestämän vuoden 2014 Tähtituote- kilpailun voittajaksi. Kilpailussa etsittiin suomalaisen elintarviketeollisuuden maistuvinta ja nerokkainta tuoteuutuutta. Kilpailussa kuluttajat saivat äänestää suosikkiaan finaaliin valituista viidestä tuotteesta. Voittaja ratkaistiin puoleksi raadin arvion ja puoliksi yleisöäänestyksen perusteella. Tuote sai erityistä kehua hyvästä maustaan. Biokia-tuotteet valmistetaan Kiantama Oy:n tehtaalla Suomussalmella. Biokia® Mustikkamehutiiviste valmistetaan kotimaisista marjoista. Yhteen pullolliseen käytetään noin 650 grammaa mustikkaa.

Voittaja julkistettiin Elintarvikepäivässä Helsingin messukeskuksessa 13.5.2014.

Raadin arvio tuotteesta: Itse tehdyltä mustikkamehulta maistuva mehutiiviste tuo kotimaista marjaa esille ja raivaa luonnonmarjojen käytölle sijaa. Sopii myös tuliaiseksi ulkomaille. Mehusta tulee kotoisa mummolatunnelma, mutta se taipuu myös moderniksi juomaversioksi esimerkiksi kivennäisveden kanssa.

 

Lisätietoja aiheesta:

 

Vernu Vasunta

Toimitusjohtaja

Kiantama Oy

vernu.vasunta@kiantama.fi 

puh. 0400 681 997 / 0201 442253

www.biokia.fi  www.kiantama.fi

Biokia mustikkamehutiiviste tähtituotekilpailun finaaliin

Biokia mustikkamehutiiviste on valittu Elintarviketeollisuusliiton järjestämään vuoden 2014 Tähtituote- kilpailun finaaliin. Kilpailussa etsitään suomalaisen elintarviketeollisuuden maistuvinta ja nerokkainta tuoteuutuutta.

Asiantuntijaraati on valinnut yritysten kilpailuun ilmoittamista tuotteista viisi finalistia, jonka jälkeen kuluttajat äänestävät finalisteista heille mieluisimman. Kilpailun voittaja ratkeaa puoliksi raadin arvion ja puoliksi yleisöäänestyksen perusteella. Voit äänestää omaa suosikkiasi 27.3. – 14.4.2014 osoitteessa http://tahtituote2014.sivuviidakko.fi/. Voittaja julkistetaan Elintarvikepäivässä Helsingissä 13.5.2014.

Raadin arvio tuotteesta: Itse tehdyltä mustikkamehulta maistuva mehutiiviste tuo kotimaista marjaa esille ja raivaa luonnonmarjojen käytölle sijaa. Sopii myös tuliaiseksi ulkomaille. Mehusta tulee kotoisa mummolatunnelma, mutta se taipuu myös moderniksi juomaversioksi esimerkiksi kivennäisveden kanssa.

 

 

Lisätietoja aiheesta:

 

Vernu Vasunta

Toimitusjohtaja

Kiantama Oy

vernu.vasunta@kiantama.fi 

puh. 0400 681997

www.biokia.fi   

 

Metsämarjojen vienti kohosi ennätystasolle vuonna 2013

(lähde: Arktiset Aromit ry)

Suomalaisia metsämarjoja viedään pariinkymmeneen eri maahan. Metsämarjoja vietiin pakastettuina ja tuoreina viime vuonna yhteensä noin 9,7 miljoonaa kiloa. Viennin arvo oli runsaat 25,8 miljoonaa euroa. Metsämarjojen vientimäärä on vähitellen kasvanut viime vuosina niiden kaupallisen poiminnan tehostumisen vuoksi. Kansainvälinen kilpailu marja-alalla on erittäin tiukkaa. Kansalliset toimenpiteet ja Itä-Euroopan maiden heikentyneet valuutat heijastuvat jatkossa suomalaisen marja-alan kilpailukykyyn. Vaarana on siten viennin kasvun taittuminen myös tällä toimialalla.

Marjojen viennin osalta voidaan tarkemmin saada tietoa vain pakastettuina ja tuoreina sellaisenaan viedyistä tuotteista. Vientiluvut eivät sisällä pidemmälle jalostettuja valmistavan elintarvike-, kosmetiikka-, alkoholi- ja ravintolisäteollisuuden käyttämiä marjamääriä ja arvoja. Myös pidemmälle jalostettujen elintarvikkeiden, kuten marjajauheiden, kuivattujen marjojen, marjamehujen ja alkoholivalmisteiden, marjoja sisältävien makeisten ja kosmetiikkatuotteiden vienti on vähitellen kasvanut. Metsämarjojen merkitys Suomen vientituotteiden imagon ja arvon kannalta on siten huomattavasti pelkän raaka-aineen vientiä suurempi.

Pakastetun puolukan viennin määrä oli viime vuonna runsaat 4,9 miljoonaa kiloa ja arvo 12,7 miljoonaa euroa. Viennin kohdemaista Ruotsi, Itävalta ja Saksa olivat tärkeimmät. Pienempiä määriä vietiin mm. Belgiaan, Tanskaan, Ranskaan, Viroon ja Japaniin. Puolukan viennin kohdemaita on parisenkymmentä ja viime vuosina uusina ovat tulleet mukaan Aasian maat, USA ja uudet EU:n jäsenmaat. Tuoreena puolukkaa vietiin Ruotsiin ja Sveitsiin.

Mustikan viennin kohdemaat ovat kokeneet suurimman muutoksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pakastettuna mustikkaa vietiin runsaat 3,2 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 10,5 miljoonaa euroa. Tärkein mustikan vientimaa oli Kiina, jonne mustikkaa vietiin 2,2 miljoonaa kiloa. Toisena tuli Japani 0,5 miljoonan kilon osuudella. Muita tärkeitä viennin kohdemaita olivat Ruotsi, Puola ja Saksa. Aasian maat ovat kasvattaneet viime vuosina osuuttaan Euroopan maiden kustannuksella. Tuoreena mustikkaa vietiin vain Ruotsiin.

Kiantamalle japanilainen JAS-luomusertifikaatti

Kiantama on valmistanut luonnonmarjoista luomutuotteita vuodesta 1999 alkaen. Vientiasiakkaan toiveesta Kiantama laajensi luomusertifiointiaan syksyllä 2013 myös japanilaiseen JAS-standardiin (Japanese Agricultural Standard). Sertifioinnin suoritti Control Union. Sertifikaatin saavuttaminen edellytti perehtymistä japanilaiseen elintarvike- ja luomulainsäädäntöön, uusien käytäntöjen toimeenpanoa sekä henkilökunnan kouluttamista talon sisällä sekä alihankintayrityksessä.

JAS on Japanissa arvostettu sertifikaatti. Kiantama on tiettävästi ensimmäinen suomalaisyritys, joka sai JAS-sertifikaatin. JAS-sertifioinnin myötä Kiantama tavoittelee luomutuotteille lisää vientiasiakkaita erityisesti Japanista.

Luonnonmarjan ja luomu-luonnonmarjan ero ei ole yleisesti tiedossa. Luomusertifioidut metsämarjat poimitaan luomusertifioiduilta alueilta, jotka on merkitty vuosittain päivitettäviin luomualuekarttoihin. Kiellettyjä poiminta-alueita ovat mm. lannoitetut metsät sekä tienvierusalueet. Luomutuotantoa valvotaan jatkuvasti, ja luomumarjojen jäljitettävyys on tarkempi kuin tavanomaisilla metsämarjoilla.

 

Lisätietoja aiheesta:

 

Vernu Vasunta

Toimitusjohtaja

Kiantama Oy  

vernu.vasunta@kiantama.fi, puh. 0201 442253

 

Riitta Ryyti

Laatupäällikkö

riitta.ryyti@kiantama.fi

 

www.kiantama.fi

www.biokia.fi 

Kiantaman marjanpoimijat siivosivat Suomen metsiä roskista

Kiantama Oy:llä kuluneen satokauden aikana olleet thaimaalaiset marjanpoimijat yllättivät isäntänsä positiivisesti: he keräsivät marjanpoimintatyön lisäksi luonnosta löytämiään roskia ja toivat ne metsästä pois. Roskat punnittiin majapaikassa ja määrät kirjattiin ylös. Kaikki poimijat osallistuivat työhön. Yhteensä roskia kerättiin luonnosta pois lähes 170 kg. Tyypillisimmät metsiin jätetyt roskat olivat kevyitä muovipakkauksia, oluttölkkejä sekä olutpulloja.

Metsiä puhdistettiin seuraavien paikkakuntien alueilla, joissa poimijat olivat kesän ja syksyn aikana marjoja poimimassa: Kesälahti, Isojoki, Seinäjoki, Pudasjärvi, Luumäki, Virrat, Mikkeli, Kauhajoki, Juva ja Lapua. Näiden kuntien asukkaat voivatkin olla iloisia lähiympäristönsä siistiytymisestä!

 kuva 2

Kiantama Oy on suomussalmelainen marjanjalostusyritys, joka on erikoistunut luonnonmarjojen prosessointiin. Kiantama valmistaa mm. mehutiivisteitä, pakastemarjoja, marjapyreitä, marjajauheita ja kuivattuja marjoja mm. elintarvike- ja luontaistuoteteollisuuden ja suurkeittiöiden tarpeisiin. Kuluttajille valmistetaan Biokia-tuotteita useissa eri muodoissa, kuten marjajauheita, pakastemarjoja, kuivattuja marjoja ja mehuja.

 

 

Lisätietoja aiheesta:

 

Vernu Vasunta

Toimitusjohtaja

Kiantama Oy  

vernu.vasunta@kiantama.fi puh. 0201 442253

 

Riitta Ryyti

Laatupäällikkö

riitta.ryyti@kiantama.fi

 

www.kiantama.fi

www.biokia.fi